„Приказни герои – на бал с маски”

Празник на децата от група “ І Агрупа“ Папагалче