Училище за родители

Уважаеми родители,
към изграденото „Училище за родители “ с ръководител доц.д-р Р.Захариева -СУ“Св.Климент Охридски “ ще функционира
Консултативен кабинет, на постоянно място в детската градина; приемната е отворена за родители, деца, близки и загрижени за тях, както и за специалисти по конкретни проблеми на взаимоотношенията с децата, с тяхното обучение и развитие.
Консултативният кабинет ще се обслужва от компетентни в своята област специалисти в график-педагози, детски психолози, невропсихолози, логопеди, медици, педиатри, хомеопати, поети и артисти.
Консултации на родители и възрастни хора относно техни персонални проблеми. За консултативния кабинет на възрастните се предвижда допълнително психотерапевт.
В това направление „Училище за родители “ осъществява принципното разбиране, че детските проблеми са проектирани дефицити на възрастния и трябва да започнем с коригиране на самите нас.
Ръководител : доц.д-р Р.Захариева -СУ“Св.Климент Охридски “
Жизнен път и цикли в живота на човека по Ерик Ериксон

Фаза на развитие  Област на социалниотношения  Резултати от развитието Опозиция на доминиращите преживявания  Опозиция на механизма на приспособява
не
 1. Кърмачес-
ки период
утроба – 1 г.
 Майката или
Заместващо лице
 Стабилизиране здраве, радост от живота  Надежда-безнадеждност
Доверие-недоверие
Чувство – страх
 Да получава – да дава
Да бъдеш тук, да имаш
 1. Ранна детска възраст
6мес. – 3 г.
 родители  Самоконтрол и воля (желание) за умения  Автономност – срам за съмнения
Чувство – срам
 Да има – да изостави, да чувстваш, да искаш
 3.Предучилищ- на възраст
3 – 6/7 г.
 Родители, братя, сестри, роднини  Насоченост и цели  Инициатива и чувство за вина
Чувство – вина и тъга
 Да се стреми – да симулира,
Да действаш
Да обичаш и бъдеш обичан
 Училищна възраст
6/7г. – 12 г.
 Училище, съседи  Усвояване на методи и умения  Прилежание и чувство за малоценност
Чувство – лъжа
 Да действа да се състезава – да изгражда
Да говориш и да бъдеш слушан
 Подрастващи
13 – 18 г./21 г.
 Групи – връстници, интереси и др.  Преданост, вярност  Идентичност, разширяване на “Аз-а”, непризнаване
Чувство – илюзия
 Да бъдеш СЕБЕ СИ, или да не си, принуда към самотност
Да виждаш
 Ранна зрелост
30-те години
 Любим/а, приятели,  Състезателно -
ст – съдействие
Безмилостност и любов
 Солидарност и общност – изолация
привързаности
 Да загуби и намери себе си в другите
Да знаеш
 Средна зрелост
40 – 60 г.
 Призвание – професия и дом  Творчество и старост  Продуктивност  увеличаване
Чувство –привързаности
 Да изгради себе си, да се грижи за някого
Да знаеш
 Късна зрелост
60 – 80/90 г.
 Човечество, близки  Мъдрост, отделяне Вътрешна хармония – нестабилност
привързаности
 Живот за сметка на минали заслуги – противопоставяне на битието
Да знаеш