ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА – 15.09.2014 г.