ТЪРЖЕСТВЕНО ИЗПРАЩАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ-20.05.2016г.