„ТУРСКИ МАРШ“ МОЦАРТ-изпълнение на децата от 4 гр.“Смехурко“-24.04.2014г