„СПАСИ ЖИВОТА НА ДЕЦАТА“ ТРЕТА ГЛОБАЛНА СЕДМИЦА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ, ПОСВЕТЕНА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДЕЦАТА. 4-11 МАЙ 2015г.