Работа с природни материали

Отпечатък от есенни листа