Приказка за България

 

Децата, педагогическият екип и родителите при ЦДГ №  7 „Изворче“

Ви канят на празничен годишен концерт в чест на

1150 години от покръстването на България

1160 години славянска писменост

24 май Ден на Българската просвета, култура и славянската писменост

на 21 май 2015 г от 18:00 часа в детската градина.