„ПРИКАЗКА ЗА БЪЛГАРИЯ“ -21.05.2015Г.- тържествено изпращане на децата от ПГ