Прием за учебната 2015 / 2016

ЦЕЛОДНЕВНА  ДЕТСКА  ГРАДИНА  „ИЗВОРЧЕ” – ВАРНА

 

ж.к..”МЛАДОСТ”,ул.”ХАН КУБРАТ”№40,тел:74-01-02, cdg7_izvorche@abv.bg

 

Съобщение

 

Уважаеми  родители ,

 

За учебната 2015 / 2016 година в ЦДГ№7”Изворче „ще бъдат

открити 2/две/ Първи групи,с общ брой деца 60/шестдесет/,

както следва :

 

І”А”гр.-централна сграда–32/тридесет и две/деца.

 ст.учител г-жа Елена Георгиева

мл.учител  г-жа Дияна Георгиева

пом.възпитател Виолета Станева

Учители на групата :

І”Б”гр.-филиал,ул.”Радост”бл.3”А”–28/двадесет и осем /деца.

 ст.учител  г-жа Иванка Атанасова

мл.учител г-жа Асие Рамиз

пом.възпитател г-жа Елена Йорданова

От 01.април 2015г. до 08 май2015г.включително можете да

подавате само Пълен комплект документи !

Информация относно Прием 2015г. можете да

намерите на сайта на община Варна на адрес :

 

Учители на групата :

https://gradini-varna.com/

 

Благодарим за разбирането !

 

Директор :

/Ц.Дечева /