Празник на Християнското Семейство в Детска градина“Изворче“-19,20,21 ноември 2013 г.