Обявление за обществена поръчка : “Ежедневна доставка на готова храна за нуждите на Целодневна детска градина No 5 «Слънчо», гр. Варна”

документите може да изтеглите от тук:

пълен архив с документите

обявление

приложение 1 – примерни менюта

приложение 2 – списък на документите

приложение 3 – админ

приложение 4 -декл чл 47

приложение 5 -декл чл.55

приложение 6 -декл чл.8

приложение 7 -декл чл 56

приложение 8 -съгл-проект дог

приложение 9 – списък на доставки

приложение 10- екип

приложение 11- транспортни средства

приложение 12 материална база

приложение 13-техническо

приложение 14 -ценово

приложение 15 -проект договор

решение