Обмяна на опит и творчески идеи

Колективът на ЦДГ № 7 „Изворче“ обмени опит и творчески идеи с колегите си от:

-  ЦДГ  „Славейче“ – гр. Стара Загора, с директор Н. Новачкова;

- ОДЗ № 60 гр. София, с директор С. Василева;

-  ЦДГ № 10  „Мак“ Благоевград, с директор В. Влахова;

- ОДЗ „Буратино“ гр. Пловдив, с директор Д. Добрева;