Екипът на ЦДГ № 7 „Изворче“ Варна обмени опит и творчески идеи с колегите си от ЦДГ „Славейче“ гр. Стара Загора с директор Н. Новачкова.