На вниманието на участниците в „Група за подкрепа на родители „

 

Уважаеми  родители,

В „Група за подкрепа на родители „ще се  проведат работни срещи както следва :

 

Дата /Месец

Тема

Място -Група

месец 10/2013г.

”Изграждане на ценности при децата в предучилищна възраст”-

”Самочувствие и изграждане на идентичност в детето”

„Златна рибка“

месец 11/2013г.

”Агресията и насилието”

„Златна рибка“

месец 01/2014г.

”Тревожност и депресия”

„Златна рибка“

месец 02/2014г.

”Проблемните деца-какво означава детския протест?”

„Златна рибка“

месец 03/2014г.

”Детските фантазии и лъжи”

„Златна рибка“

месец 04/2014г.

”Как да възпитаваме без етикети, сравнения, награди  и наказания?”

„Златна рибка“

месец 05/2014г.

”Самочувствие и изграждане на идентичност в детето”

„Златна рибка“