На вниманието на участниците в „Група за подкрепа на родители „

 

Уважаеми  родители,

В „Група за подкрепа на родители „ще се  проведат работни срещи както следва :

Дата /Месец

Тема

Място - Група

месец 10/2013г.

”Детската агресия”

„Слънце“

месец 11/2013г.

”Моето топло гнездо”

„Слънце“

месец 01/2014г.

”Самообслужване и трудови навици”

„Слънце“

месец 02/2014г.

”Как да повишим екологичната възпитаност у децата?”

„Слънце“

месец 03/2014г.

”Благовещение”

„Слънце“

месец 04/2014г.

”Поощрението и наказанието-кога и доколко?”

„Слънце“

месец 05/2014г.

”Детските комплекси „ -  „Родителските комплекси”

„Слънце“