Зимна радост

Предтвориме я в нашите картини.

Разглеждахме ги, смяхме се дори,

изпълнение с тъга за миналите дни.