ЕСЕН- Ябълки и крушки сладък сок наляха. Чушки-червенушки вече наедряха. Северняк задуха, оголяха клони. Над гората глуха ситен дъжд се рони.