График за провеждане на родителски срещи – ”Група за подкрепа на родители”

 

групи

Родителски срещи

I”А” „ Слънчице „

 

08.02.2016г.   17:30часа

„Ролята на учителите и родителите в процеса на адаптация на детето в детската градина . Разрешаването на конфликти  при 3-4 годишните деца „

 

I”Б” „Златка рибка „

 

10.02.2016г.    17:00часа

„Ролята на учителите и родителите в процеса на адаптация на детето в детската градина . Разрешаването на конфликти  при 3-4 годишните деца „

 

II”А”  „ Пчеличка „

 

03.02.2016г.   17:30часа

„Детето на  4 години.Очаквания на родителите, резултати на детето в детската градина „Аз съм родител – какво  мога да дам на детето си ?”

 

II”Б”  „Смехурко „

 

 

11.02.2016г.  17:30часа

Взаимоотношенията  дете-родител-учител.Модели за възпитание”

 

III  „Делфинче”

 

09.02.2016г.  17:30часа

„Капризното дете .Детска фантазия или детска лъжа”

 

IV”А” „ Папагалче „

 

02.02.2016г.   17:30часа

„Подготовка  и готовност на децата за предстоящото постъпване в първи клас .Дете-Учител-Родител, в синхрон за голямото училище!“

 

IV”Б” ”Мики Маус”

 

04.02.2016г.    17:30часа

„Подготовка  и готовност на децата за предстоящото постъпване в първи клас. Дете-Учител-Родител, в синхрон за голямото училище!“