„В очакване на Благовещение“

Мамо

 

 

Ако не стигнат всичките цветя,

за тоя хубав ден,от слънце ярък,

ще нарисувам нови през нощта,

да бъдат твоя подарък.

Ако не стигнат думите добри,

изречени за твоя празник светъл,

ще викна от високите гори

аз думите добри на ветровете.

Ако не стигнат  песните  сами,

за тебе пяти ,недопяти,

ще моля  аз далечните земи

за тебе да изпеят най – добрата .

Ако усмивките не стигнат днес,

 за твоя  празник радостен да греят,

на слънцето ще пратя нова вест

за тебе само днеска да се смее .

Ако друго няма в този час

да донеса на твоя празник ярък,

при тебе ще остана просто аз -

 най – хубавия на света подарък . 

 

Петя Йорданова 

 

 

 

ЦЕЛОДНЕВНА  ДЕТСКА  ГРАДИНА  „ИЗВОРЧЕ” – ВАРНА

ж.к..”МЛАДОСТ”,ул.”ХАН КУБРАТ”№40,тел:74-01-02, cdg7_izvorche@abv.bg

График

 за прожеждане на празниците по повод празника”Благовещение”

21-25.03.2016г.

Група

Тема на празника

Дата

Час

I”А”

”Слънчице”

„Весел влак!”

24.03.2016г.

17:30 часа

I”Б”

„Златна рибка„

„Поздрав за мама!”

30.03.2016г.

17 часа

II”А

„Пчеличка”

„С обич за мама!”

22.03.2016г.

17 часа

II”Б

„Смехурко”

„Обичам те, мамо!”

24.03.2016г.

16:45 часа

III „Делфинче”

Мама готви по-добре!”

25.03.2016г.

07:45 часа

IV”А”

„Папагалче”

„Правете само добрини !”

25.03.2016г.

17:30 часа

IV”Б”

„Мики Маус „

„Майчице мила, майчице свята!”

24.03.2016г.

08:00 часа

Директор :

/Цонка Дечева/